Örf Adet Sözleri

Örf Adet Sözleri Kısa Sözler Örf Adet Sözleri Uzun Mesajlar yer almaktadır.

Âdetler; hareketlerimize, vecizelerden daha tesirlidir. Çünkü onlar tabiî hale gelmiş ve cana daha yakın olan canlı vecizelerdir. Hayat, âdetlerin hülasasıdır.

Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.

Âdet ve an’aneler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terk ederler.

Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşme sini önlenmeye yönelik toplu çabalardır.

Âdet, insana her şeyi kolaylaştırır, fakat o terk edildiği zaman zorluklar başlar.

Ölü evine ziyaret, adettir.

Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir, halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.

Adettir, babanın topladığını oğlu saçar.

Yaşlı ve tecrübeli dünyamız bize göstermiştir ki, örf ve adetlerimiz günümüz kuramlarından çok daha kıymetlidir.

Güzel Sözler » Örf Adet Sözleri

Resimli Örf Adet Sözleri

Örf Adet Sözleri Resimli

Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Kozakli.Net - Güzel Sözler - Örf Adet Sözleri

Güzel Sözler - Resim - Resimli Sözler Sozleri