Güzel Sözler » Namaz ile ilgili sözler
Bu Sayfada Namaz ile ilgili sözler yer almaktadır.

Namaz ile ilgili sözler

-Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. [Taberani]

-Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. [Beyheki]

-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani]

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [İ.Ahmed]

-Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım" [Hâkim]

-Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. [Gunye]

-Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. [Buhari]

-Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. [Taberani]

-Namaz kılmayanın dini yoktur. [İbni Nasr]

-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. [Taberani]

-Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur. [Bezzar]

-İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.[İbni Neccar]

-Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, rahat zamanında çok dua etsin. [Tirmizi]

-Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır. [Ebu Nuaym]

-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. [Nesai]

-Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. [Beyheki]

-Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez. [Vesilet-ün Necat]


-Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez. [Vesilet-ün Necat]

-Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. [Müslim]

-Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. [Miftah-ul-Cenne]

-Cennetin anahtarı namazdır. [Darimi]

-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. [Ebu Davud]

-Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır. [İ.Ahmed, İ.Mace]

-Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. [Hâkim]

-Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.
Hz.EBUBEKR (RA)

* Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır
Hz.ALİ (RA)

* Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl
HzUbbâde (RA)

* Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır (Gece-Teheccüd)
Hz.ALİ (RA)

* İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu
Yahya bin Muâz (RA)

* Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir
Said Nursî (RahA)

* Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar
İmam-ı Gazâli (KS)

* Namaz, imânın alâmeti, vücûdun selâmetidir
Ali TAYYAR

* İbâdet içinde en büyük namaz…
Onunla yapılır Allah’a niyaz
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur

Ahmet Tevfik PAKSU

* Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur
Ali TAYYAR

* Namaz kılanın imânı tamdır,
İslâm için dâim cihad yapandır
Muhammed ALTUN

* Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter
Yirmi saatten yalnız birini,
Hakk’a vermeyene insan denir mi?

Ahmet Tevfik PAKSU

* Namazsızlık, İmansızlığa , oda sürükler
Ali TAYYAR

* Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır
ARıza DEMİRCAN

* Her vakte bir bahâne bulur bi-namâz olan
Yazıcı Râşid

* Namaz kılanın rahattır canı,Devamlı parlar anın îmanı
Muhammed ALTUN

* Dünya ve ahreti çok seven adam! 
İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…

Ahmet Tevfik PAKSU

Namaz ile ilgili sözler Namaz ile ilgili sözler

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozakli.Net - Güzel Sözler - Namaz ile ilgili sözler

Güzel Sözler - Resimli Sözler - Resim İndir

Namaz ile ilgili sözler İle İlgili Namaz ile ilgili sözler Kısa Namaz ile ilgili sözler Uzun Namaz ile ilgili sözler İndir İlgili Yeni Namaz ile ilgili sözler Paylaş
Sozleri