Güzel Sözler » Adil Olmak Sözleri
Bu Sayfada Adil Olmak Sözleri yer almaktadır.

Adil Olmak Sözleri

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır.

Adalet, dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulması- na imkan kalmaz.

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.

Adalet; merhametten ziyade, her cemiyetin temelini teşkil eder.

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar;Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir.

Bir mahkeme huzurunda beraat eden bir suçlu ile, kendi kalbinde ve diğerlerinin nazarında beraat eden bir suçlu arasında çok büyük fark vardır.

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse.

Eğer adalet kaybolursa, insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozakli.Net - Güzel Sözler - Adil Olmak Sözleri

Güzel Sözler - Resimli Sözler - Resim İndir

Adil Olmak Sözleri İle İlgili Adil Olmak Sözleri Kısa Adil Olmak Sözleri Uzun Adil Olmak Sözleri İndir İlgili Yeni Adil Olmak Sözleri Paylaş
Sozleri